Elállási nyilatkozat minta

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Bogáromi Zoltán Csaba E.V.

(cím: 7800 Siklós, Köztársaság Tér 4/c 1/5., e-mail: info@pinkbarrel.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………… A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………… A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………… A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………………………………………………………………

Kelt.: 2020.03.01.